Roques Blanques col•labora amb Collserola

Barcelona, 13 de maig de 2008 - GIC de Nomber SL ha signat un conveni de col•laboració amb el Consorci del Parc de Collserola mitjançant el qual el cementiri Parc de Roques Blanques es compromet a donar suport econòmic per al manteniment, conservació i promoció d´aquest espai natural.

Les actuacions que desenvolupa el cementiri Parc de Roques Blanques tenen en compte aspectes com ara promoure la biodiversitat, recuperar els hàbitats originals, reforestar amb espècies autòctones o generar el mínim impacte físic i acústic, entre altres, per la qual cosa està en sintonia amb els objectius del Parc de Collserola.

En aquest sentit, GIC de Nomber és, fins al moment, l’única gestora de cementiris en possessió del certificat ambiental EMAS, una normativa voluntària de la UE que reconeix aquelles organitzacions i empreses que han implantat un sistema de gestió ambiental i han adquirit el compromís de millora contínua que es verifica mitjançant auditories independents.