Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques, primer d’Espanya que obté la certificació mediambiental EMAS

Barcelona, 26 de febrer de 2008.- El Cementeri Comarcal Parc de Roques Blanques ha obtingut la certificació EMAS, que avala la seva sòlida trajectòria en política mediambiental i garanteix la plena transparència de gestió en aquest àmbit. Ubicat entre els municipis d’El Papiol i Sant Cugat del Vallès, el Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques és el primer d’Espanya i el tercer d’Europa que compta amb aquest reconeixement, consolidant el ferm compromís per un entorn ecològicament sostenible.

L’aplicació de l’EMAS en el Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques és de caràcter voluntari i té per objectiu la implementació i millora continuada del propi sistema de gestió mediambiental. Reconegut per tots els països membres de la Comunitat Europea, l’EMAS és un sistema comunitari de gestió i auditories ambientals, al que només poden optar organitzacions que han implantat un SGMA (Sistema de Gestió Ambiental). En aquest sentit, el Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques, que compta també des de juliol de 2003 amb el certificat internacional ISO 14001 de gestió mediambiental i amb l’ISO 9001:2000 de qualitat, garanteix amb l’EMAS una gestió més eficient dels aspectes ambientals i una total transparència i fiabilitat de la informació difosa en aquesta matèria, verificada mitjançant auditories independents.

Alternatives ecològiques d’inhumació

El reglament europeu EMAS (EcoManagement and Audit Scheme o Sistema Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria) es considera un símbol de gestió moderna del medi ambient que implica l’adopció i avaluació de sistemes de gestió mediambiental per part de l’empresa, així com la difusió periòdica dels resultats. En aquesta línia, el Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques, avalat per una llarga trajectòria en política de gestió de l’entorn, es compromet al compliment rigorós d’aquest reglament, més estricte que l’internacional ISO 14001. Roques Blanques, amb una extensió de 50 hectàrees i unes construccions funeràries que s’integren perfectament a l’entorn natural del parc de Collserola, ha apostat des dels inicis per la protecció de la flora i la fauna autòctones, l’estalvi de recursos energètics (reducció del consum d’aigua i paper), la prevenció de la contaminació i la reducció dels impactes mediambientals (reciclatge de residus, control de les emissions atmosfèriques de forns, potenciació de l’ús de fusta de tala controlada). En aquest sentit, es recomana als visitants del cementiri l’ús de flors naturals que poden reciclar-se com a adob. El cementeri ofereix també innovadores alternatives ecològiques d’inhumació, com el Bosc de la Calma, una opció de sepultura que afavoreix a la vegada la reforestació del bosc de Collserola con la plantació d’un arbre –alzina, alzina surera o pi- sobre l’urna biodegradable amb les cendres del difunt; o el Jardí del Repòs, un espai per a les cendres que permet controlar i gestionar les urnes no ecològiques evitant-ne així l’abandonament en espais naturals. Així mateix, s’estan duent a terme els estudis pertinents per a la producció de l’electricitat consumida mitjançant la instal·lació de plaques solars.

Responsabilitat a tots els nivells

L’obtenció de l’EMAS confirma la destacada trajectòria que GIC de Nomber, empresa concessionària del Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques, ha seguit des dels seus orígens amb l’aplicació de criteris mediambientals que garanteixin el respecte al paisatge i a l’entorn natural. En aquest sentit,els 14 cementeris gestionats per aquesta empresa compten amb els certificats ISO 14001 (Sistema de gestió mediambiental) i el ISO 9001:2000 (Sistema de Gestió de Qualitat). D’altra banda, cal destacar també que els 13 tanatoris gestionats pel grup Serveis Funeraris Integrals, a què pertany GIC de Nomber, també han obtingut el certificat de qualitat ISO 9001.

Serveis Funeraris Integrals és el grup líder en la gestió de serveis funeraris, tanatoris i cementiris de l’àrea metropolitana de Barcelona . SFI neix de la unió de tres empreses familiars –Ventura, Fenés i Viñas- amb més de 300 anys d’experiència en el sector. Actualment, SFI compta amb un equip humà de 190 professionals i dóna cobertura a 60 poblacions de Catalunya. Entre els tanatoris que gestiona, cal destacar el Tanatori Ronda de Dalt, a Barcelona, així como els de municipis como L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi, Vilanova i la Geltrú o Vilafranca del Penedès, entre altres.